HOTLINE 0909.721.599

Điều khoản sử dụng

[16/09 09:28]

CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn ) là một website cung cấp thông tin, dữ liệu về thị trường cà phê, thị trường vàng của Việt Nam và thế giới.

Thỏa thuận sử dụng (và được gọi là “TOS”) là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn  )với bạn, người đăng ký CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn) về việc truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào được giới thiệu trên Ứng dụng CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn) 

Việc đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ của CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn)  đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trong TOS này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với xu hướng phát triển chung và phù hợp với luật pháp, chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản trong TOS. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản đã được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với TOS đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo TOS thường xuyên và tuân thủ các điều khoản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng

CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn)  sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công từ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ.CÀ PHÊ VÀNG (www.cafevang.vn) cũng không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng ứng CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn) và website, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên website và ứng dụng CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn)  hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên cả trong và ngoài ứng dụng CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn) 

CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn)  có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức nếu phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong TOS này mà không cần phải thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình với bất kỳ lý do nào bằng cách lien hệ với chúng tôi.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn)  là sản phẩm đã được pháp luật bảo hộ. Bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần, hình thức nào của hệ thống CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn) trừ khi bạn nhận được văn bản chính thức của chúng tôi.

Khi đã là thành viên, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn  )và/hoặc dịch vụ của CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn)  một cách hoàn toàn miễn phí.

3. Thái độ và hành vi ứng xử của thành viên

Bằng việc nhấn vào nút “Đồng ý” hoặc "OK" khi đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:
     •  Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại CÀ PHÊ VÀNG ( www.cafevang.vn